คลินิกทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น

จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

ราคาจัดฟัน

ติดต่อสอบถาม
โทร 02- 2194272, 086-3070109,086-3088953
เปิดบริการทุกวัน 10.00-20.30

ราคาดัดฟัน
ราคาจัดฟัน-ราคาดัดฟัน


รายละเอียดการแบ่งชำระ สำหรับจัดฟัน

ค่ารักษา ประมาณ 35000 - 40000
ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน และ ขูดหินปูนระหว่างการรักษา

ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท

เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท 2 ฟิลม์ รวมเป็น 1000 บาท

(ถ้าแจ้งว่าทราบจากทางเวปไซด์ ลดค่าเิอ็กซเรย์เหลือเพียง 200- จาก 1000- )

เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้ 3 แบบ คือ

- จ่าย 2 ครั้งแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท หรือ

- จ่าย 3 ครั้งแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ

- จ่าย 4 ครั้งแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท

 

(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการเปลี่ยนยาง และเปลี่ยนลวดจัดฟัน)

หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 35000-40000

และถ้าหากยังไม่เสร็จ ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะจัดฟันเสร็จหลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ

(รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้น

กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ราคาดัดฟัน-ราคาจัดฟัน